fbpx

Dr Roksana Malak
Fizjoterapia, osteopatia dziecięca

O mnie:

Pracuję jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi. Moją pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jestem autorką i współautorką 76 prac naukowych oraz jednej publikacji książkowej. Ukończyłam kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK.

W A Po Co Mi To ? zapraszam na warsztaty :

  1. „Poprawna pielęgnacja maluszków” <- kliknij po więcej informacji
  2. „Integracja sensomotoryczna w praktyce” <- kliknij po więcej informacji