fbpx

"Gimnastyka Weroniczki"
Zajęcia dla dzieci od 3 mc do 6 lat

Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne
Przeznaczone są nie tylko dla dzieci
zdrowych, ale także z wyzwaniami rozwojowymi, z problemami emocjonalnymi, dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, z trudnościami z nauką czytania, jąkających się. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia.
Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe.
Metoda ta pozwala dzieciom oraz stymuluje żeby poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, empatii.

Co zyskają dzieci?
👉 świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
👉 świadomości przestrzeni i działania w niej,
👉 dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Inwestycja:
👉 40 zł pojedyncze wejście
👉 30 zł przy zakupie karnetu 4 wejść – 120 zł

Dla kogo:
👉 dla dzieci od 3 do 6 lat
Czas:
👉 45min.
Ilość miejsc ograniczona:
👉 10