fbpx

Integracja sensomotoryczna

Spotkania trwają  90 minut i przeznaczone są dla osób posiadających dzieci, spodziewających się dziecka, pracujących z dziećmi lub rozważających założenie rodziny. Wiek nie ma tu dla nas znaczenia. 

👉 Czy rozwój zmysłów i przetwarzania informacji sensorycznych ma związek z rozwojem ruchowym?
👉 Czy każda aktywność Dziecka oznacza wyższy poziom pobudzenia?
👉 Jak można sobie radzić z hiper/hipoaktywnością?
👉 Co to jest dieta sensoryczna?
👉 Co zrobić by Dziecko zachęcić do zabaw ruchowych, sensorycznych i zdobywania doświadczeń, które będą kształtowały płynną jakość ruchu?
👉 Co ciało Dziecka wyraża poprzez nadrekatywność, podrekatywność, poszukiwanie sensoryczne?
👉 Jak spożytkować i uporządkować olbrzymie zasoby sensomotoryczne Dziecka